Intelligenc
Part 6

הולוואי מגלם את גבריאל ווהן, סוכן ביון בפיקוד הסייבר של הסוכנות לביטחון לאומי, שפועל בעזרת שבב מיוחד במוחו שהופך אותו ליחידי בעולם המחובר ישירות לרשתות מידע בינלאומיות, פטריוט לוחם צדק אנושי עם הכנה ל-Wi-Fi. על גבריאל מפקחת מנהלת פיקוד הסייבר ליליאן סטרנד, אותה מגלמת מארג הלגנברגר
הולוואי מגלם את גבריאל ווהן, סוכן ביון בפיקוד הסייבר של הסוכנות לביטחון לאומי, שפועל בעזרת שבב מיוחד במוחו שהופך אותו ליחידי בעולם המחובר ישירות לרשתות מידע בינלאומיות, פטריוט לוחם צדק אנושי עם הכנה ל-Wi-Fi. על גבריאל מפקחת מנהלת פיקוד הסייבר ליליאן סטרנד, אותה מגלמת מארג הלגנברגר