ביעור פרשת השבוע 

ביעור הפרשה עם חז'ל שחבל'ז  

הצופים מוזמנים להשאיר למטה בסוף העמוד תגובות 
או בסרטון עצמו לאחר צפיה